Τι μάχη δίνει το μυαλό ενός άντρα;

Στο μυαλό άντρα στο πρώτο ραντεβού δίνεται μια μεγάλη μάχη. Από τη μία η φωνή της λογικής και από την άλλη η φωνή της γοητείας προκειμένου να κατακτήσουν το ραντεβού τους. Μια ομάδα φοιτητών αποφάσισε να δείξει τη μάχη που μαίνεται μέχρι τη στιγμή που θα γίνει η κίνηση και τελικά θα την φιλήσει. Η υπερβολική συστολή της μιας φωνής και το υπερβολικό πάθος του άλλου θα σας χαρίσει μια ιδέα για το τι σκέφτεται από τη στιγμή που τ0ν κοιτάς μέχρι όταν τον φιλάς.